புதன், மார்ச் 31, 2010


என் நண்பர் T.N. ஸ்ரீதர் அவர்கள்
திருக்குறள் புதிய அதிகாரம் 134 (IT அதிகாரம்)என்ற பெயரில் ஒரு மெயில் அனுப்பியிருந்தார் அதை தான் உங்கள் பார்வைக்கு மேலே நான் தந்திருக்கிறேன்

1 கருத்து:

உங்கள் கருத்துரைகள் என் படைப்புகளுக்கான சுவாசம்